Pro superkritickou extrakci vždy vyberte tu správnou metodu

Je několik možností jak izolovat specifické látky z přírodních surovin, například z chmele, z koření či olejnatých semen. Jednou z těchto metod je klasická extrakce nízkovroucími organickými rozpouštědly, jako je například dichlormethan, ethylacetát, ethanol nebo methanol. U této metody však téměř vždy zůstávají nežádoucí rezidua těchto rozpouštědel, čímž jsou získané látky určitým způsobem znehodnoceny a často je nelze použít ani v potravinářském ani ve farmaceutickém průmyslu. V těchto průmyslech musí extrakční činidlo vždy splňovat podmínky jako: nízký bod varu, nejedovatost, inertnost, chemickou stabilitu vysokou čistotu. Na rozdíl od klasické extrakce organickými rozpouštědly všechny tyto podmínky naprosto dokonale splňuje superkritický oxid uhličitý a takzvaná supercritical extrakction.

Jedině supercritical extraction superkritickým oxidem uhličitým

Vždy dejte přednost extrakční metodě superkritickým oxidem uhličitým před klasickou extrakcí organickými rozpouštědly! Supercritical extraction nikdy nezanechá v získaných produktech zbytky zdraví škodlivých extrakčních činidel.