Nejen stavební úřad

Pokud se chcete pustit do nějaké přestavby vašeho bytu, je velmi vhodné informovat majitele domu, společenství vlastníků či bytové družstvo. Přestavbu také nemůže provádět řemeslník na živnostenský list. Toto může provádět pouze autorizovaná firma, oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle zvláštních předpisů, stanovených zákonem. Ta by měla být odborným garantem celého projektu a zárukou, že nedojde k žádnému nebezpečí stran statiky celého domu.

Jediná výjimka

Podle § 103 Stavebního zákona nevyžadují povolení ani ohlášení podle odstavce h) citace: stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.Vpodstatě jediným případem, kdy není třeba přestavbu ani ohlašovat, či dokonce žádat povolení, je situace, kdy zachováte dosavadní půdorysné rozložení a nahradíte stávající materiál materiálem novým, ale přibližně stejné hmotnosti. Což při přestavbě starého jádra na nové zpravidla nedává moc smysl, protože drtivá většina majitelů bytu právě touží po změně nevýhodného uspořádání starého za uspořádání nové a lepší. Proto budete muset asi spolupracovat s odborníky – například firmou rekonstrukce bytů Praha.