Jak předcházet zvýšené prašnosti

Řešení je velice jednoduché a hojně využívané, nejen kvůli případnému víření prachu, ale i kvůli úspoře místa a také kvůli tomu, že není třeba řešit odtah spalin komínkem mimo vytápěný prostor. Zařízení se umístí vně vytápěného prostoru a dovnitř budovy se pouze vhání čistý teplý vzduch pomocí nástavných hadic (rukávů), které se napojí na výstupní otvor teplého vzduchu. Drobným nedostatkem je, že při použití delších nástavných hadic se přece jen vzduch jejich průchodem o něco ochladí. Je proto účelné umisťovat naftová topidla co nejblíže vyhřívaným prostorám, tak, aby délka hadic byla co nejmenší.

O něco složitější obsluha

Pokud by bylo nutno u zařízení s nepřímým spalováním seřizovat naftové čerpadlo, je třeba to učinit odborně. Tato možnost je ale mnohem méně častá, než u topení s přímým spalováním. Při vypnutí nepřímého topení je ještě nutno nechat chvilku doběhnout ventilátor, aby se tak ještě ochladila výměníková část. Pokud dojde k nějakému problému u topné části, je to téměř vždy problém špinavého, zaneseného filtru a stačí jej vyčistit.